info@semakilic.com
0216 642 96 85-86

SAĞLIK HUKUKU

SAĞLIK HUKUKU

İnsanın en temel hakkı “yaşam hakkı” dır . Tıbbi gelişmelere bağlı olarak insan yaşam süresi uzamakta ve buna bağlı olarak tıbbi uygulamalar da artmaktadır.
Bu noktada devletin, kişilerin yaşamlarını beden ve ruh sağlığı içerisinde sürdürebilmeleri için gerekli hizmetleri kamu ve özel kesim sağlık kuruluşlarından yararlanarak bireylere en iyi şekilde sunma yükümlülüğü vardır.

Gerek kamu gerekse de özel kesimde yer alan sağlık kuruluşlarının sunduğu hizmetlerin niteliği, tıbbi tedavi ve müdahaleler sırasında doktorların ve sağlık çalışanlarının hatalı davranışları, bu müdahalelerin hukuka uygun olarak yapılıp yapılmadığı, hasta ve hekim hakları ve bu hakların ihlal edilmesinden kaynaklanan tazminat davaları, hastanelerin hizmet ve organizasyon kusurları gibi sayısı arttırılabilecek pek çok konu sağlık alanında özel düzenlemeleri gerekli kılmakta ve bu sebeple de sağlık hukukunu bugün en geniş hukuksal düzenlemelerin olduğu alanlardan biri haline getirmektedir.