info@semakilic.com
0216 642 96 85-86

CEZA HUKUKU

CEZA HUKUKU

Ceza Hukuku suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Ceza hukuku genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır. Genel ceza hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir. Özel ceza hukukunun konusu ise ülkenin kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu, bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezalardır.

Ceza hukuku geniş anlamda ceza yargılaması usülunü de içerir. Soruşturma ve kovuşturma aşamalardan oluşan ceza yargılaması sürecinde tüm işlemler kamusal makamlar (polis, savcı, hakim) eli ile yürütülmektedir. Ceza yargılamasında ; iddia eden , iddia ve suçlama , suçlanan ve yargılanan vardır. Ceza yargılamasının amacı, suç adı verilen toplumsal düzeni bozucu hareketleri tespit ederek maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını sağlamak ve ayrıca suç işleyen kişilerin ıslahını sağlamaktır. Ceza hukukunun suç olarak tanımladığı fiillerin işlenip işlenmediği, işlendiyse kim tarafından işlendiğinin tespiti , “hukuk devleti” ,”masumiyet karinesi” ve “suç ve cezada orantılılık” ,”adil yargılanma hakkı” ilkelerine bağlı olarak kuralları ve esasları tanımlanan ceza yargılaması süreci ile yapılacaktır.

Ofisimizdeki Ceza Hukuku Departmanımızda müvekkillerimize soruşturma aşamasından infaz aşamasına kadar gereksinim duydukları her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmeti etkin ve hızlı çözümler sunularak verilmektedir.