info@semakilic.com
0216 642 96 85-86

AİLE HUKUKU

AİLE HUKUKU

Aile Hukuku; hayatın içinde, her daim yaşayan, aktif ve toplumun en küçük yapı taşını oluşturan müesseseyi düzenleyen kurallar bütünüdür. Kısacası yaşayan hukuktur. Bireylerin nişanlanma aşamasından başlayarak, evlenme, boşanma, çocukların hukuki durumu, soy bağı, nafaka, maddi-manevi tazminat, çiftlerin aile içerisindeki görev ve sorumlulukları, mal paylaşımı vb. daha birçok konuyu içerisine alır.

Aile Hukuku çok hassas bir çizgi üzerine kurulu olması nedeni ile bireylerin maddi menfaatlerini olduğu kadar, manevi menfaatlerini de titizlikle koruyacak, aile hukuku alanında uzman kişilerin ellerine güvenle bırakılmalıdır. Bu nedenle hukuk dalları içerisinde aile hukukunun yeri ve önemi her zaman ayrıcalıklıdır