info@semakilic.com
0216 642 96 85-86

BİLİŞİM HUKUKU

BİLİŞİM HUKUKU

Bilişim hukuku, insanlar tarafından bilişim ve teknoloji yoluyla bilgi alışverişi ve iletişimin her türlü kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla ortaya çıkmış ve güncel bir hukuk dalıdır.

Bilişim teknolojilerin gelişmesi insanlara pek çok açıdan fayda sağlamakla beraber bu teknolojilerin kötüye kullanılması da bir o kadar zarar vermektedir. Bu şekilde zarar verici davranışların önlenmesi için Devlet bunu yaptırımlara bağlamıştır.