info@semakilic.com
0216 642 96 85-86

FİKRÎ VE SINAÎ MÜLKİYET HUKUKU

FİKRÎ VE SINAÎ MÜLKİYET HUKUKU

Kişilerin fikri emek ve mesailerinin sonucu olarak ortaya çıkardıkları marka, patent ve diğer fikri mülkiyete konu eserleri üzerindeki haklar diğer haklarda olduğu gibi, hukuk sistemi tarafından korunması gerekmektedir. Fikri Ve Sınaî Mülkiyet hukuku, bu korunmanın nasıl yapılacağını düzenleyen hukuk normlarının bütünüdür.

Marka ve Patent Haklarının İhlali Halinde açılacak ihlalin tespiti, durdurulması, giderilmesi ile ihlal nedeni ile doğan zararın tazmini için açılan maddi, manevi tazminat davaları, yapılan ihlal suç teşkil ediyorsa açılacak ceza davaları vb. davalar Fikri Ve Sınaî Mülkiyet hukukunun konusunu oluşturmaktadır.