info@semakilic.com
0216 642 96 85-86

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Bireysel ve Toplu İş Hukuku ile Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında her aşamada gerçek ve tüzel kişilere hukuki danışmanlık hizmetleri sunmakla birlikte, İşverenin İnsan Kaynakları departmanı ile iletişim içinde bulunarak denetim, iyileştirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmekte ve değişen mevzuatla ilgili zamanında gerekli aktarımda bulunmaktadır. İşyerinde çalışma koşullarının ve bütün prosedürün yasal prosedüre uygun hale getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir.

• İş sözleşmelerinin, personel yönetmeliklerinin, işyeri prosedürlerinin ve politikaların hazırlanması, revize edilmesi,
• Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakerelerin yapılması,
• Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile çözümü,
• İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin sağlanması,
• Çalışma koşullarının iş sağlığı ve güvenliği açısından mevzuata uygunluğunun sağlanması,
• İşyerinde operasyonel çözümler çerçevesinde, olaya göre tutanakların savunma istem yazılarının, ihtarların ve fesih bildirim yazılarının hazırlanması ve bu süreçlerin yönetimi ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi,
• İş kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim verilmesi ve işyeri prosedürünün mevzuata uyarlanması,
• Sendikal faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıkların çözülmesi,
• Fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatiller mevzuata göre uyarlanması ve bu konuda danışmanlık hizmeti verilmesi,
• İşyeri kayıtlarının ve işçi özlük dosyalarının yasaların aradığı koşullara göre düzenlenmesi ve tutulmasının sağlanması,
• Dava aşamasında ise işe iade davaları, çalışma ilişkisinden doğan alacak ve tazminat davaları, sendikal fesihten kaynaklanan davalar, hizmet tespit davaları, iş kazalarından doğan maddi ve manevi tazminat davaları, maluliyet ve meslekte kazanma gücü oranlarına itiraz davaları başta olmak üzere iş ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili her türlü davanın yürütümünde avukatlık hizmeti verilmesi,