info@semakilic.com
0216 642 96 85-86

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Alacaklılara, devlet gücü yardımıyla alacaklarını nasıl elde edebileceklerini düzenleyen bir hukuk koludur. Bu hukuk dalının amacı mahkemeler tarafından verilen yargı kararlarının yerine getirilmesi sağlamaktadır. Bununla birlikte bir yargı kararı bulunmayan kimi hallerde de, hak sahibi olduğunu ileri suren kişilerin, icra hukukundan yararlanarak haklarını elde etme olanağı vardır.

Büromuz, İcra İflas Hukukuna gereken önemi uzun yıllardan beri vermekte olup, bu anlamda yayınlanan gerek ulusal gerekse uluslararası yayınları yakından takip etmekte, müvekkillerinin bu hukuk dalına giren dava ve danışmanlık süreçlerini büyük bir titizlikle yürütmektedir. İcra İflas Hukuku Departmanımız sadece alacaklı tarafın hak ve menfaatlerini korumaya çalışmamakta bunun yanında haksız yere yasal takibe maruz kalan veya maddi sorunlarını aşmak için zamana ihtiyaç duyan borçlularında hakları korunmaya çalışılmaktadır.